In een spel met 2 spelers zitten spelers in tegenovergestelde kwadranten. Beide spelers ontvangen 8 schijven in de gekozen kleur. Ze slaan afwisselend één schijf tegelijk met één vinger gericht op het middelste gat of op de schijven van de tegenstander. Vóór de opname moet de schietschijf altijd op een van de platte kanten op de schietlijn van de speler liggen (de schijf kan kwadrantlijnen van beide kanten raken). Elke schijf kan slechts eenmaal in een ronde worden gebruikt.