Crokinole regelemeneten

De basis regels

Doel van het spel

Spelers proberen afwisselend hun schijven in het middelste gat van het ronde bord of in velden met een hogere waarde te schieten.

Spelers aantalen

Normaal wordt Crokinole gespeeld door 2 spelers. De coöperatieve modus voor 4 spelers is ook erg populair, twee teams met 2 spelers tegenover elkaar staan. Er zijn ook regels voor  3 spelers.

Je tegenstander

In het gevecht om punten proberen tegenstanders elkaars schijven te raken om ze uit het speelveld te gooien of in lagere scoringsposities te brengen..

De winnaar

De speler met meer punten wint de ronde. Gewoonlijk wordt er meer dan één ronde gespeeld om te beslissen welke speler de beste is.

Crokinole

Spel met twee spelers

In een spel met 2 spelers zitten spelers in tegenovergestelde kwadranten. Beide spelers ontvangen 8 schijven in de gekozen kleur. Ze slaan afwisselend één schijf tegelijk met één vinger gericht op het middelste gat of op de schijven van de tegenstander. Vóór de opname moet de schietschijf altijd op een van de platte kanten op de schietlijn van de speler liggen (de schijf kan kwadrantlijnen van beide kanten raken). Elke schijf kan slechts eenmaal in een ronde worden gebruikt.

Crokinole

Spel met vier spelers

Crokinole met 4 spelers verschilt slechts enigszins van twee spelers. De vier spelers zijn verdeeld in twee teams met twee spelers, teamgenoten zitten tegenover elkaar rond het bord. De 12 schijven van een team zijn in tweeën gedeeld tussen teamgenoten, dus elke speler begint met 6 schijven te spelen.

Een willekeurig speler begint waarna met de klok mee volgen. 2 speler regels worden op dezelfde manier toegepast. De ronde duurt ook totdat alle spelers geen schijven meer hebben. Hierna vindt het scoren plaats.

Crokinole regelemeneten

Algemene regels

Wie begint?

De speelvolgorde wordt bepaald door kans, je kan bijvoorbeeld de twee verschillende gekleurde speel schijven achter de hand houden, de tegenstander kiest een hand en de gekozen kleur begint het spel.

Ga er voor zitten want…

Zodra een spel begint, mag het bord niet meer worden verplaatst. Spelers mogen hun stoelen niet verplaatsen, noch mogen ze zichzelf uit hun stoel tillen (one-cheek rule). Geen enkele speler mag het bord aanraken tenzij het zijn beurt is om te schieten.

Open bord, vrij schot

Zijn er geen schijven van de tegenstander op het bord, dan kan je gelijk voor de 20 punten gaan. Een vrij-schot is alleen geldig als de schietschijf zich in de binnenste 15 punten cirkel bevindt of de 15 punten lijn aanraakt en natuurlijk als deze in het 20 punten gat valt.

Schijven op het bord

Als 1 of meer schijven van de tegenstander op het bord liggen, moet de schutter proberen 1 van deze schijven te raken. Dit kan direct, door een paal of een andere schijf af te ketsen, zelfs indirect door een eigen kleur schijf tegen de tegenstander te schieten.

Schiet techniek

De startende speler plaatst 1 van zijn schijven op de startlijn, met ten minste 50 procent van de schijf in zijn kwadrant. Je schiet de schijf door deze met 1 vinger te knippen (duwen is niet toegestaan).

20 punten

Alleen de platliggende schijven in het 20 punten gat mogen verwijderd en als 20 punten worden geteld. Je kan deze bewaren in een potje om na het spel op te tellen.

15, 10, en 5 Punten

Schijven die binnen de scorecirkels landen, zijn 15, 10 en 5 punten waard die van binnenuit naar buiten komen. Schijven die het speelgebied verlaten, zijn 0 punten waard.

20 punten voor de tegenstander

Een ongelukkig schot kan ertoe leiden dat een schijf van de tegenstander in het middelste gat valt. Dit is een geldig schot en de 20 punten gaan naar de tegenstander.

Jammer…

Als de schutter de schijf van een tegenstander niet raakt, wordt de schijf die hij schoot in de goot geplaatst. Raakt de schijf 1 of meerdere van zijn eigen schijven (of die van zijn partner), worden deze ook in de goot geplaatst. Een schijf die van de goot terug op het bord stuitert telt niet.

Niet helemaal…

Een schijf die tegen de rand van het middelste gat leunt of halverwege in het gat is gekanteld, moet blijven liggen. Als de schijf daar blijft tot het einde van het spel, is de waarde van de schijf slechts 15.

Op de Lijn of niet?

Wanneer het moeilijk is om te beslissen of een schijf een lijn raakt of niet, kijk dan onder de schijf! Als onder de schijf het lichte bord nog zichtbaar is tussen de rand van de schijf en de genoemde lijn, dan raakt de schijf deze niet aan. Tip: gebruik de zaklantaren optie van je mobiele telefoon.

Afmetingen

Een officiële kampioenschap Crokinole-bord heeft een diameter van 78 cm, met een ondiep gat in het midden. Er zijn ook kleinere (en goedkopere) borden te koop.

Crokinole regelemeneten

Scoretelling

Scoren vindt plaats nadat spelers al hun schijven hebben geschoten. Een speler / team telt elke schijf binnen de schietlijn en voegt alle schijven toe aan de 20-kom.
Elke schijf kan slechts eenmaal worden geteld.

Elke schijf in de 20-kom is 20 punten waard. Discs binnen de bumperslijn zijn 15, 10 buiten de bumpers en 5 in de buitenste scorering waard (zie afbeelding 5). Alle schijven in de sloot zijn 0 punten waard. Alle schijven die een scheidingslijn van een cirkel raken, worden geteld voor de waarde van de kleinere cirkel. Natuurlijk moeten schijven die de schietlijn raken na de laatste opname ook 0 punten tellen.

Crokinole regelementen

Traditionele scoretelling

Om het spel te winnen, moet een speler / team minstens 100 punten verzamelen in een of meer rondes. Het resultaat van een ronde moet worden opgeteld bij de scores van de vorige rondes. Gebruik hiervoor een stuk papier en pen.

Aan het einde van iedere ronde moeten de opgetelde punten van de verliezende speler / team afgetrokken worden van de punten van de winnaar. Bij een gelijke stand krijgen beide partijen 0 punten.

Crokinole regelementen

Kampioenschap scoretelling

Bij het tellen van de punten op met de kampioenschap methode ontvangt de winnende speler of team 2 punten, de verliezende speler / team ontvangt 0 punten. In geval van gelijkspel ontvangen beide partijen 1 punt. Aan het einde van iedere ronde moeten de opgetelde punten van de verliezende speler / team afgetrokken worden van de punten van de winnaar. Ook worden 20 punten schoten na elke ronde afzonderlijk geteld.

Voor alle officiele Crokinole Kampioenschap regels ga naar www.worldcrokinole.com. Zij hebben ook een handige scorekaart in pdf formaat.

Interested

Let's Crokinole!

Facebook